Stichting Tinkerbel is bij de belastingdienst geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling
zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Tinkerbel

Fiscaal nummer 8126.00.599
Postbus 967, 4600 AZ Bergen op Zoom
Info@tinkerbel.org

Bestuur

Piet van Kempen    voorzitter
Anneke Franken     secretaris/penningmeester
Jack van Dort

Beleidsplan

Het vervullen van wensen van ernstig zieke kinderen.
De instelling krijgt gelden van donateurs en uit voor de stichting gevoerde acties.
De gelden staan op een spaarrekening en betaalrekening bij de Rabo bank.
Alle gelden worden besteed aan het vervullen van wensen, behoudens enkele algemene kosten voor o.a. de website, een postbus, bankkosten e.d.

Beloning bestuur

Het bestuur ontvangt geen beloning, noch een onkostenvergoeding.

Doelstelling

De doelstelling is zieke kinderen in de regio West-Brabant en Zeeland een onvergetelijke dag of weekend naar wens te bezorgen, even weg uit de sfeer van behandelingen en ziekenhuis.

Uitgevoerde activiteiten

De wensen zijn zeer divers.
Regelmatig worden verslagen van vervulde wensen geplaatst.
Tevens wordt per jaar op de website een overzicht van alle dat jaar vervulde wensen gepubliceerd.

Het financiële overzicht van het boekjaar 2021:

Ontvangen donaties in 2021       €  1870,00
terug ontvangen belasting erfenis	€  5625,00
Ontvangen rente             €    9,21 
   Totale inkomsten                 € 7504,21
---------------------------------------------------------------

Kosten wensvervullingen                € 28651,85
Kosten kinderproject Bravis ziekenhuis        € 91638,10

Onkosten:
   Website                € 272,99  
   WA verzekering             € 510,02
   Postbus                € 272,25
   Adm.kosten de Weert          €  90,75
   Bankkosten Rabo            € 193,88
   Bankkosten ABN Amro          € 139,00
   Betaalde rente ABNAmro         €  31,39
   Bankkosten Ing            € 121,24
   Betaalde rente ING           € 152,32  
  
     
  Totaal                       €  1783,84
 --------------------------------------------------------------
              Totaal uitgaven       € 122073,77


Bezittingen        per 1 jan. 2021    per 31 dec.2021

Kas              €    0       €    0
Rabo bank betaalrekening   €   4463,78     €  38703,94  
Rabo bank spaarrekening    €  214725,34     €  60734,55
ING betaalrekening      €  181064,55     €  11568,31
ING spaarrekening       €  150000,00     € 149847,68 
ABN betaalrekening      €   0        €  9829,61
ABN spaarrekening       €   0        € 165000,00

Totaal            €  550253,67     € 435684,09